Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Premium Üyelik Nasıl Alınır?

İncele

Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Yarasa.NET Tarafından kullanıcılara sunulan Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi. İşbu sözleşmeyi kayıt olan tüm kullanıcılar okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktadır.

1) TARAFLAR

www.yarasa.net internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

“Yarasa.NET” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.

2) SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşme Yarasa.NET’e üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile Yarasa.NET arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3) TANIMLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.
3.a) Yarasa.NET: Mülkiyeti Yarasa.net’e ait olan internet sitesini,
3.b) Forum: Yarasa.NET’in altyapısını oluşturan Xenforo web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,
3.c) Kullanıcı: Yarasa.NET’e mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.d) Üye: Yarasa.NET’e yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3.e) Ziyaretçi: Yarasa.NET’i üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,
3.g) Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,
3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder

4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

4.a) Yarasa.NET’e aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin Yarasa.NET’e üyelik kaydı yaparak Kullanıcı sıfatını kazanabilmesi için öncelikle işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.

4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak Yarasa.NET’e iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun Yarasa.NET tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.

4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek Yarasa.NET’i yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde Yarasa.NET’in bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.

4.e) Kullanıcı Yarasa.NET’e üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben Yarasa.NET’te yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4.g) Üyelik başvurusunun Yarasa.NET tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur. Tüm Üyelik statülerine ilişkin kontrol sistemi https://www.yarasa.net/kontrol-paneli/ adresindeki Kontrol Panelinde yer almaktadır.

4.h) Kullanıcının Ücretsiz Üyelik statüsünü Ücretli Üyelik statüsüne yükseltme hakkı mevcuttur.

Yarasa.NET tarafından sağlanan Ücretli Üyelik statüleri sırasıyla şunlardır;
a) Bronz Üyelik, b) Sponsor Üyelik ve c) Kurumsal Üyelik

4.i) Kullanıcı Ücretli Üyelik statüsüne geçtikten sonra https://www.yarasa.net/kontrol-paneli/premium-uyelik adresinde sıralanan ve Ücretli Üyeliklere tanımlanan tüm haklara ve yetkilere sahip olur.

4.j) Kullanıcı talep ettiği takdirde “Kullanıcı Adı Değiştirme” ve “Ekstra Mesaj Kutusu” satın alma hakkına sahiptir. Bunun için iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

4.k) Kullanıcı talep ettiği takdirde "Ücretli Üyelikler" kısmından Ücretli Rank satın alma hakkına sahiptir.

4.l) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için geçerli olup kurallara uymayan tüm Kullanıcılara Forum Kurallarında yer alan yaptırım ve müeyyideler uygulanır.

4.m) Yarasa.NET; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu açmasını, paylaşım yapmasını, ticari eylemlerde bulunabilmesini ve içerik üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.n) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur.

4.o) Yarasa.NET internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla Forumda yer alan içerikler, ön onay olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan Yarasa.NET’in; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin yada paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4.p) Yarasa.NET; yoğunlukla Oyuna yönelik hizmetleri ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri barındıran Xenforo Forum altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, Yarasa.NET’in Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunuaçıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4.r) Yarasa.NET’te yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, Yarasa.NET tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı Yarasa.NET’e aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır. Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği Yarasa.NET tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde Yarasa.NET yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

4.s) Kullanıcı, Yarasa.NET’in 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karş sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise Yarasa.NET tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

 

5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

Yarasa.NET, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.

 

 

6) YÜRÜRLÜK

Kullanıcı olarak Yarasa.NET’i ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli olmuştur.

 

Çevrim içi kullanıcılar 4 Üye
Konular 32 Konu
Mesajlar 50 Mesaj
Kullanıcılar 29 Üye
Geri
Üst